Kruimelpad

Brochure en uitgave

Begroting OPTA 2012

19-03-2012

Deze begroting geeft OPTA's taakgebieden en bijbehorende kosten weer voor 2012. Op 12 december 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met de begroting. Na het indienen van de begroting is extra geld toegekend voor taken ten behoeve van TTP (elektronische handtekening).