Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA’s Focus op 2012: internetveiligheid, ongevraagde telemarketing en de zakelijke telecommarkt

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, zal zich in haar toezicht in 2012 in het bijzonder richten op een open en veilig internet waarbij innovatie, privacybescherming en transparantie centraal staan. Dit blijkt uit OPTA’s begroting over 2012 die vandaag gepubliceerd is. Een open internet is van belang voor technologische innovatie en vrije toegang tot informatie en diensten. Meer internetverkeer betekent ook dat internetproviders moeten investeren in uitbreiding van het netwerk en het internetverkeer efficiënt regelen. Mark de Jong, plaatsvervangend voorzitter van OPTA over het toezicht in 2012: “De groei van het internet zorgt voor kansen en bedreigingen. Consumenten moeten op basis van de juiste informatie een keuze kunnen maken tussen internetabonnementen en erop kunnen vertrouwen dat providers er alles aan doen om hun systemen te beveiligen. Zo niet, dan treedt OPTA op.” Komend jaar gaat OPTA zich daarom extra richten op de plicht van providers om te voorkomen dat klantgegevens op straat komen te liggen. OPTA blijft zich inzetten om consumenten te beschermen tegen ongevraagde telemarketing en spam. Ten derde moeten strenge regels voor KPN de concurrentie op de zakelijke markt bevorderen.

OPTA’s prioriteiten in 2012:

Internetveiligheid

Internetproviders moeten transparant zijn over de kwaliteit en snelheid die zij bieden. Dan kan de consument een abonnement kiezen dat aansluit bij zijn wensen. OPTA gaat toezien op de nieuwe regels over netneutraliteit, die naar verwachting in de loop van 2012 in werking treden. Een andere regel die dan ook van kracht wordt en die OPTA gaat handhaven, is de cookie-bepaling. Websites moeten toestemming vragen voorafgaand aan het plaatsen of lezen van een cookie op de computer (of smartphone) van de bezoeker van die website. Met het toenemen van het gebruik van internet wordt internetveiligheid steeds belangrijker. Omdat mobiele telefoons steeds vaker gebruikt worden om mee te internetten, gaat OPTA online bedreigingen voor mobiele toestellen in kaart brengen en waar mogelijk optreden.

Ongevraagde telemarketing

Telemarketingbedrijven weten het Bel-me-niet Register steeds beter te vinden voor het ontdubbelen van hun belbestanden. Met ruim 7 miljoen inschrijvingen is het register een succes. Consumenten die daar ingeschreven staan mogen nog wel gebeld worden door bedrijven waar ze klant van zijn (geweest). Bedrijven moeten dan wel tijdens het verkooptelefoontje actief aan deze klanten vragen of zij nogmaals mogen bellen (“recht van verzet”). 88% van de signalen bij ConsuWijzer gaat over het niet aanbieden van dit recht van verzet. Daarom let OPTA hier komend jaar extra op.

Concurrentie op de zakelijke markt

OPTA heeft voor de periode 2012-2015 strenge regels opgesteld om de concurrentie in de zakelijke communicatiemarkten te bevorderen. Aanbieders moeten tegen transparante voorwaarden en tarieven telecommunicatiediensten kunnen inkopen bij KPN en zodoende concurreren op de zakelijke markt. Daarbij heeft OPTA scherpere tariefregulering aan KPN opgelegd, waardoor er meer marge overblijft voor de concurrentie. Daarnaast heeft OPTA bepaald dat de glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber (FttH) open zijn voor concurrentie. De tarieven die KPN-Reggefiber voor deze toegang aan haar concurrenten mag vragen, stelt OPTA dit jaar vast.

Toezicht

OPTA houdt toezicht op naleving van wettelijke verplichtingen vanuit de filosofie om probleemoplossend te werk te gaan. Daarom monitort OPTA actief de telecom- en postmarkt. Voor problemen die bedrijven en consumenten ondervinden, kijkt OPTA niet alleen naar haar directe bevoegdheden. OPTA gaat ook op zoek naar andere manieren om de concurrentie te bevorderen en de consument te beschermen. Bijvoorbeeld door consumenten te waarschuwen via ConsuWijzer of door transparant te zijn over ongewenste gedragingen van marktpartijen. Zo heeft OPTA eind vorig jaar aangekondigd het toezicht op KPN te intensiveren vanwege de geconstateerde overtredingen door het telecombedrijf. Daarnaast zoekt OPTA samenwerking met andere instanties om het probleem op te lossen. Zo werkt OPTA al vaak en intensief samen met de Consumentenautoriteit (CA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), een samenwerking die begin 2013 resulteert in een formele samenvoeging tot Autoriteit Consument en Markt (ACM).

OPTA’s begroting

OPTA heeft voor haar activiteiten in 2012 in totaal 17,8 miljoen euro begroot. Dit betekent dat OPTA 2,6 miljoen euro en ruim 26 FTE heeft weten te bezuinigen ten opzichte van 2007. OPTA doet haar werk in 2012 met 128 mensen. OPTA bereidt zich dit jaar voor op de voorgenomen samenvoeging met de CA en de NMa per 1 januari 2013. De nieuwe toezichthouder gaat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heten. De ACM wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen. Daarvoor richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

 

Zie ook