Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb wijst verzoek om schorsing dwangsom in de zaak Swiss Money Report af

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 23 januari 2012 uitspraak gedaan over een last onder dwangsom die OPTA aan de Nederlandse eigenaar van een Duits faxverzendbedrijf heeft opgelegd. OPTA heeft de last opgelegd om de Nederlander te dwingen informatie te overhandigen in een onderzoek naar de verzending van ongevraagde faxberichten door Swiss Money Report. Uit onderzoek van OPTA is gebleken dat het Duitse faxverzendbedrijf in ieder geval een deel van deze faxen verstuurt. Volgens de Nederlander is een klant van het bedrijf verantwoordelijk voor de verzending, maar hij weigert informatie te overleggen over deze klant. Hij heeft het CBb via een voorlopige voorziening gevraagd de last te schorsen. Het CBb heeft dit verzoek afgewezen.

Verweer Nederlander

In het verzoek aan het CBb heeft de Nederlander niet betwist dat er sprake was van verzending van faxberichten namens Swiss Money Report via zijn bedrijf en dat zijn klant hiermee mogelijk het spamverbod overtreedt. De Nederlander heeft ook niet betwist dat hij beschikt over de gevraagde informatie. Hij heeft aangevoerd dat hij zichzelf zou blootstellen aan aansprakelijkstelling en strafvervolging op grond van Duitse wetgeving door te voldoen aan de vorderingen van OPTA. Verder is hij van mening dat OPTA de inlichtingen niet bij hem als natuurlijke persoon had moeten vorderen, maar bij het Duitse faxverzendbedrijf waar hij bestuurder van is. Dat had OPTA niet rechtstreeks maar via haar collega-toezichthouder in Duitsland moeten doen, aldus de Nederlander.

Uitspraak CBb

De voorzieningenrechter geeft aan dat er geen belemmering is om inlichtingen te vorderen bij een natuurlijk persoon, wanneer ook een rechtspersoon aangesproken kan worden. Wel moet gekeken worden of er geen sprake is van een onevenredige belasting. De voorzieningenrechter is van mening dat de Nederlander een dergelijke belasting niet heeft kunnen aantonen. Ook de claim dat hij zichzelf zou blootstellen aan aansprakelijkstelling en strafvervolging door te voldoen aan de vorderingen van OPTA, wordt door de voorzieningenrechter verworpen. De voorzieningenrechter acht deze claim onaannemelijk aangezien OPTA bevoegd is de overtreding te onderzoeken en daartoe inlichtingen te vorderen. Hij is naar Nederlands recht verplicht de gegevens te verstrekken. De voorzieningenrechter heeft daarbij tevens in acht genomen dat de Nederlander heeft aangegeven de informatie wel te mogen verstrekken aan de Duitse toezichthouder.

Aangezien de Nederlander de gevorderde inlichtingen tot nog toe niet aan OPTA heeft verstrekt, is de voorzieningenrechter van mening dat OPTA terecht een last onder dwangsom heeft opgelegd. De voorzieningenrechter heeft daarmee het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.