Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Oordeel overkomstduur en postvestigingenbeleid 2010

OPTA oordeelt over de rapportage van PostNL over 2010.

PostNL dient OPTA jaarlijks over de overkomstduur en de uitvoering van het postvestigingenbeleid te rapporteren. Voor de overkomstduur geldt dat PostNL elk jaar ten minste gemiddeld 95% van de brieven, die tegen enkelstukstarief worden vervoerd, de eerstvolgende werkdag moet bezorgen. Over 2010 heeft PostNL gerapporteerd dat dit percentage 95,3% is. In dit percentage heeft PostNL anderhalve maand niet meegeteld in verband met collectieve acties die in die periode hebben plaatsgevonden. Collectieve acties vormen volgens de wettelijke regels geen uitzondering bij het bepalen van de overkomstduur. Dit betekent dat wat betreft overkomstduur, PostNL in 2010 92,9% van de brieven op tijd heeft bezorgd. OPTA constateert daarom dat PostNL in 2010 niet aan de wettelijk vereiste 95% heeft voldaan.

Wat betreft het postvestigingenbeleid is OPTA van oordeel dat PostNL met de gerapporteerde uitvoering in 2010 heeft voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke eisen.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documenten

Oordeel overkomstduur en postvestigingenbeleid 2010 (PDF - 223 kB)
 

Bijlagen

Aanbiedingsbrief Staatssecretaris EL&I Oordeel UD-rapportage 2010 (PDF - 60.62 kB) Zienswijze op conceptoordeel van PostNL van 12 januari 2012 (PDF - 119.57 kB)