Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank laat hoogte spamboete in stand

De rechtbank Rotterdam heeft op 11 augustus 2011 uitspraak gedaan in een zaak, die een onderneming had aangespannen tegen een boete van OPTA. OPTA had aan de betreffende onderneming een boete opgelegd van in totaal € 22.500,-. De onderneming voerde aan dat hij onmogelijk deze boete kon betalen vanwege zijn slechte financiële situatie. De rechtbank bepaalt dat dit in deze zaak geen reden is om de hoogte van de spamboete te verlagen.

Bij het vaststellen van de hoogte van een boete hanteert OPTA vaste criteria, die zijn vastgelegd in de Boetebeleidsregels OPTA. Zoals bepaald in die Boetebeleidsregels heeft OPTA ook in dit geval onder meer gekeken naar de ernst van de overtreding. Bovendien heeft OPTA rekening gehouden met het feit dat de ondernemer eerder was gewaarschuwd voor overtreding van het spamverbod. De rechtbank oordeelt dat OPTA bij het bepalen van de boetehoogte de betrokken belangen juist heeft afgewogen. De betrokken onderneming had ook voordeel gehad van het versturen van de spam en kan bovendien een betalingsregeling treffen met OPTA.

De rechtbank zegt verder dat bij het opleggen van een boete rekening kan worden gehouden met de vermogenspositie van een partij. Maar dat betekent nog niet dat bij een slechte vermogenspositie geen of een lage boete moet worden opgelegd. Daarmee zou immers het bestraffende effect van een boete geheel of gedeeltelijk verdwijnen.