Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA beboet Telfort voor niet tijdig informeren consument

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft KPN en dochteronderneming Telfort gezamenlijk een boete opgelegd van 40.000 euro voor het niet tijdig informeren van internettelefonie abonnees over een wijziging in hun contractsvoorwaarden. Daarnaast is de consument ook niet tijdig gewezen op de mogelijkheid zijn overeenkomst kosteloos te beëindigen.

De overtreding betreft het niet tijdig informeren van voormalige CompuServe abonnees. Nadat Telfort de contracten van deze abonnees overnam, gold voor hen een starttarief voor het bellen over internet. Dit starttarief van 5 eurocent betaalden zij nog niet bij CompuServe. Telfort informeerde de abonnees hier pas over nadat deze wijziging van kracht was. Telefonieaanbieders zijn echter verplicht om wijzigingen in voorwaarden minimaal vier weken van te voren te communiceren. Als de wijziging nadelig is voor de consument, moeten aanbieders hun klanten ook tenminste vier weken van te voren informeren over de mogelijkheid om het contract zonder verdere kosten op te zeggen. OPTA constateert dat Telfort dit niet tijdig heeft gedaan. OPTA beboet zowel KPN als Telfort voor overtreding van deze transparantieregels, omdat Telfort volledig onderdeel uitmaakt van KPN.

ConsuWijzer
Consumenten met vragen en klachten over gewijzigde contractsvoorwaarden van aanbieders van telefonie, internet en televisie kunnen terecht bij ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl ). Hier vinden consumenten informatie over hun rechten en plichten. Indien een aanbieder zich niet houdt aan de transparantieregels, kan via ConsuWijzer een klacht worden ingediend bij OPTA. Deze klachten vormen een belangrijke bron van informatie voor OPTA’s handhaving.
In dit geval is OPTA tot onderzoek overgegaan nadat de Consumentenbond een handhavingsverzoek indiende bij de toezichthouder.