Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie OPTA op compliance rapportage 2009/2010 van KPN

In april 2008 is het Compliance Handvest tussen KPN en OPTA afgesloten. In dit handvest zijn afspraken gemaakt over hoe de regelnaleving door KPN kan worden gestimuleerd. Zo heeft KPN een zogenoemde compliance organisatie opgezet die er onder meer op moet toezien dat overtredingen van wet- en regelgeving worden voorkomen. Ook is afgesproken dat KPN aan OPTA rapporteert over haar compliance organisatie waarna OPTA ten minste jaarlijks extern een reactie geeft op de rapportages van KPN. Op 24 november 2010 heeft OPTA van KPN voor de tweede maal een jaarrapportage ontvangen over haar compliance organisatie. In deze brief geeft OPTA, net als vorig jaar, haar reactie op de jaarrapportage van KPN.

Omdat OPTA toezicht gericht op preventie van groot belang vindt, stimuleert zij marktpartijen om zich aan de regels te houden en waar mogelijk compliance programma's te ontwikkelen. Daarom waardeert OPTA de investeringen die KPN doet in haar compliance organisatie. Ook op basis van de tweede jaarrapportage concludeert OPTA dat er door KPN veel tijd en moeite geïnvesteerd wordt in haar compliance organisatie. Zo geeft KPN cursussen onder haar medewerkers over regelnaleving en doet zij intern onderzoek naar potentiële overtredingen. De risico's op overtredingen zijn daardoor beter afgedekt. Ook in de implementatie van nieuwe regelgeving is veel geïnvesteerd door KPN, al heeft dit in een aantal gevallen nog niet tot een tijdig resultaat geleid. Zo zijn de aan KPN nieuw opgelegde regels ter bevordering van de concurrentie in een aantal gevallen niet tijdig geïmplementeerd. Mede daarom lijken de positieve effecten van het compliance programma in de periode 2009/2010 te stagneren. OPTA verwacht dat KPN eventuele nieuwe verplichtingen in de toekomst wel tijdig implementeert.

OPTA komt tot de conclusie dat er nog geen sprake is van een volledig effectief werkende compliance organisatie binnen KPN. OPTA zal daarom de huidige intensiteit van haar toezicht op KPN continueren. Dit betekent dat OPTA het noodzakelijk acht dat zij op eigen initiatief onderzoeken verricht als daar aanleiding toe is.

 

Documenten

Reactie OPTA op compliance rapportage 2009/2010 van KPN (PDF - 228.17 KB)