Kruimelpad

OPTA trekt hoger beroep tarieven TNT Post in

Tussen OPTA en TNT Post loopt sinds juni 2009 een procedure over de vraag welke gegevens TNT Post op grond van de toenmalige Postregeling aan OPTA moest verstrekken voor het vaststellen van de tarieven voor de universele postdienst. Op 28 april 2011 is een gewijzigde Postregeling in werking getreden. Deze nieuwe regeling vormt voor OPTA aanleiding om de procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de oude Postregeling in te trekken. OPTA verwacht komend najaar de posttarieven voor 2012 te kunnen vaststellen op basis van de nieuwe Postregeling.