Kruimelpad

Stand van zaken netneutraliteit

Het kabinet vindt dat iedere consument toegang moet hebben tot alle informatie op internet en dat dienstenaanbieders via internet hun diensten moeten kunnen aanbieden aan consumenten. Het kabinet vindt ook dat internet service providers daarbij de ruimte moeten krijgen om het internetverkeer zo te managen dat de kwaliteit van de dienstverlening voor gebruikers zo min mogelijk wordt beïnvloed door congestie op het netwerk. Het is hierbij van groot belang dat de consument moet kunnen blijven kiezen uit een gevarieerd en betaalbaar aanbod aan moderne  communicatiediensten. Hiertoe zijn aanvullende regels nodig. Samen met collega toezichthouders in Europa adviseert OPTA over hoe deze regels zo optimaal mogelijk kunnen worden vormgegeven en geïmplementeerd.

Nieuwe regels: transparantie
De groei van het mobiele internetverkeer rechtvaardigt dat providers het dataverkeer op hun netwerk zo efficiënt mogelijk willen regelen. Voor concurrerende en innovatieve diensten moet immers voldoende ruimte op het netwerk zijn. Ook is het niet onlogisch dat differentiatie in mobiele abonnementsvormen een rol gaat spelen. De consument gaat op deze manier betalen naar gebruik en behoeften, waarbij de groep gemiddelde (mobiele) internetgebruikers niet meer mee betaalt aan de rekening van een kleinere groep 'grootverbruikers’.

Binnen deze ontwikkelingen vinden wetgevers en toezichthouders het cruciaal dat aanvullende regels gaan gelden op het vlak van transparantie richting de consument. Want alleen als de gebruiker een helder beeld heeft van welke kwaliteit en snelheid hij krijgt of niet krijgt, kan de consument een abonnement kiezen dat goed bij hem past. Ook moeten consumenten gemakkelijk kunnen overstappen naar een andere provider. In gevallen waar transparantie alleen niet zou volstaan, geven de nieuwe regels de mogelijkheid om minimale kwaliteitseisen aan aanbieders te stellen. De nieuwe set aan regels ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer.

Europa
BEREC (het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders) heeft vorig jaar een eerste onderzoek gedaan naar mogelijke schendingen op het gebied van netneutraliteit. De conclusie van BEREC was dat er nauwelijks incidenten voorkwamen en waar dit het geval was, zijn deze zonder nadere reguleringsinterventie opgelost. Dit jaar is BEREC vooral bezig om ervoor te zorgen dat de nieuwe set aan regels in geheel Europa op dezelfde manier wordt toegepast.