Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

550.000 euro spamboete voor betaalde sms-berichten

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, legt Abor Creative C.V. (hierna: Abor) en zijn gevolmachtigde voor in totaal 550.000 euro aan boetes op voor het ongevraagd versturen van betaalde sms-berichten. Via zogeheten sms-shortcodes (nummers voor het aanbieden van sms-diensten) verstuurde het bedrijf achtergrondafbeeldingen voor mobiele telefoons. Voor elk ontvangen sms-bericht betaalde de consument aan zijn mobiele telefonie aanbieder. Doordat de berichten geen afmeldmogelijkheid hadden, ontvingen consumenten veelal meerdere berichten. OPTA beboet Abor voor het versturen van minimaal 550.000 betaalde sms-berichten in de zomer van 2008. De overtreder van het spamverbod kwam aan het licht door een groot aantal klachten dat werd ingediend bij www.spamklacht.nl.

Ernstige en herhaalde overtredingen spamverbod

Na onderzoek stelt OPTA vast dat sprake is van ernstige en herhaalde overtredingen van het spamverbod. Abor stuurde een groot aantal betaalde sms-berichten waardoor ontvangers, sms-dienstverleners en mobiele telefonie aanbieders grote (im)materiële schade opliepen. Bovendien was het bedrijf zich ervan bewust dat zij verboden sms-berichten stuurde, aangezien OPTA reeds in 2004 twee spamboetes oplegde aan Stichting Yellow Monday. De gevolmachtigde van Abor was hier destijds bestuurder.

Spamverbod

Sinds mei 2004 geldt het verbod op spam aan natuurlijke personen. Op 1 oktober 2009 is het spamverbod uitgebreid en zijn alle consumenten en bedrijven beschermd tegen spamberichten. In totaal heeft OPTA van mei 2004 tot en met maart 2011 bijna 110.000 klachten ontvangen bij www.spamklacht.nl, waarvan 8.710 klachten over sms-spam en 4.423 over faxspam. Naar aanleiding van deze klachten heeft OPTA 6 dwangsommen opgelegd en 20 boetes uitgedeeld met een totale waarde van bijna 1,9 miljoen euro.

Betere consumentenbescherming

Sinds april dit jaar zijn consumenten beter beschermd tegen ongewilde betaalde sms-diensten. Mobiele aanbieders mogen een consument niet meer tot betaling dwingen als deze betwist daadwerkelijk een sms-abonnement te zijn aangegaan. De mobiele aanbieder moet eerst kunnen aantonen dat de consument zich bewust heeft geabonneerd op de sms-dienst. Ook zijn mobiele aanbieders verplicht hun klanten de mogelijkheid te bieden hun mobiele nummer te laten blokkeren voor betaalde sms-diensten. Mobiele aanbieders hebben hiervoor een sms-filter in het leven geroepen. Consumenten kunnen zich hiervoor aanmelden via www.payinfo.nl (voorheen smsdienstenfilter.nl).