Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets artikel 8 Postwet en tijdelijk besluit arbeidsvoorwaarden

15-04-2011

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wijzigt artikel 8 van de Postwet en het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst postverspreiders. Met deze wijziging zijn de regels voor geschilbeslechting en toezicht op arbeidsvoorwaarden nader uitgewerkt. Omdat OPTA deze regels moet handhaven, heeft zij het ministerie geadviseerd in de vorm van een uitvoeringstoets. OPTA concludeert dat deze voorstellen beter uit te voeren en te handhaven zijn omdat de regeling niet meer geldt voor postvervoerders die minder dan € 2 miljoen omzet behalen.
Toch blijft het de vraag of het logisch is om het toezicht op arbeidsvoorwaarden bij OPTA onder te brengen. Daarom adviseert zij om opnieuw te bezien of dit toezicht niet beter en efficiënter kan worden ondergebracht bij een op dit vlak meer deskundige instantie, zoals de Arbeidsinspectie.