Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vereniging ter Bevordering van de Postduivensport De Zuid Limburgse Unie vs Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

De ZLU, een duivensportvereniging die zich voornamelijk richt op het faciliteren van de deelname door Nederlandse postduivenhouders aan door buitenlandse verenigingen georganiseerde wedvluchten met postduiven, heeft een klacht ingediend tegen de Nederlandse duivensportbond NPO. De NPO zou met een verbod op deelname aan de wedvlucht vanuit San Sebastian (Spanje) het aanbod van wedvluchten willen beperken en daarmee in strijd met de Mededingingswet handelen. In het primaire besluit heeft de d-g NMa de klacht in het kader van het prioriteringsbeleid van de NMa wegens gebrek aan economische importantie afgewezen. In het besluit op bezwaar wordt de juistheid van deze beslissing in het midden gelaten, aangezien het verbod op deelname aan de wedvlucht vanuit San Sebastian is uitgevaardigd op grond van niet-economische overwegingen, welke nauw verband houden met de duivensport als zodanig. Daar het verbod niet verder gaat dan noodzakelijk en niet disproportioneel, discriminatoir of partijdig is, moet het worden aangemerkt als een vorm van zelfregulering door een sportbond die niet onder één van de verbodsbepalingen van de Mededingingswet valt. Het bezwaar van de ZLU wordt aldus ongegrond verklaard.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3611 - 2 (PDF - 101.52 KB)