Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Oordeel postvestigingenbeleid en overkomstduur 2009

OPTA oordeelt over postvestigingenbeleid en overkomstduur 2009

TNT Post dient jaarlijks aan OPTA over de uitvoering van het postvestigingenbeleid te rapporteren. OPTA is van oordeel dat TNT Post met de gerapporteerde uitvoering in 2009 voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Ook dient TNT Post jaarlijks ten minste gemiddeld 95% van de brieven de eerstvolgende werkdag te bezorgen. TNT Post rapporteerde dat zij in 2009 95,2% van de brieven op tijd bezorgde. OPTA constateert dat dit door TNT Post gerapporteerde cijfer boven de norm van 95% ligt. Op basis van de wettelijk voorgeschreven systematiek, in het bijzonder de te hanteren statistische definities (zie blz. 8 en 9 van OPTA’s oordeel), valt echter niet uit te sluiten dat de werkelijke uitkomst hiervan afwijkt. OPTA constateert dat het gemeten percentage van de overkomstduur de afgelopen jaren aan het dalen is. In de rapportage over 2010 zal blijken of deze trend is omgebogen.

 

Documenten

Oordeel postvestigingenbeleid en overkomstduur 2009 (PDF - 245.9 KB)