Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb wijst verzoek van KPN om schorsing OPTA-besluit over OT2010 af

OPTA heeft op 13 oktober 2010 een handhavingsverzoek van Tele2 afgewezen over het bod van KPN in het kader van de aanbesteding OT2010 voor vaste telefoniediensten. OPTA heeft geconstateerd dat KPN haar interne en externe afnemers niet gelijktijdig op de hoogte heeft gesteld van tariefswijzigingen in aanloop van de aanbesteding van OT2010. Dit is een overtreding van de non-discriminatieverplichting die op KPN rust. OPTA heeft het handhavingsverzoek afgewezen, omdat de overtreding op dat moment al was beëindigd. Tegen dit besluit heeft KPN bezwaar gemaakt bij OPTA. Tevens heeft KPN het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verzocht het besluit bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen. Het CBb heeft op 20 december uitspraak gedaan.

Oordeel CBb
De voorzieningenrechter is van oordeel dat KPN een voldoende spoedeisend belang heeft. Met betrekking tot de rechtmatigheid van het besluit overweegt de rechter dat KPN niet alleen tijdig informatie moet verstrekken, maar bij die verstrekking interne en externe afnemers op gelijke wijze dient te behandelen. Dat er, zoals KPN betoogt, slechts een beperkt verschil in tijd van hoogstens 68 uur bestaat tussen interne en externe bekendmaking, is geen grond om het besluit als onrechtmatig te oordelen. Juist in de laatste, cruciale fase van de aanbestedingsprocedure had KPN ervoor moeten zorgen dat alle mogelijke inschrijvers wat betreft tariefinformatie in een gelijke positie verkeerden.

De vraag of KPN bij de inschrijving vervolgens ook daadwerkelijk rekening heeft gehouden met deze actietarieven is volgens de voorzieningenrechter niet van belang. Het staat immers vast dat KPN als enige deelnemer aan de aanbesteding rekening kòn houden met deze actietarieven, omdat zij er tijdig voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn van op de hoogte was.

De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit geval sprake was van discriminatoire bekendmaking. Daarom is het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.