Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar T-Mobile toch ontvankelijk, aldus Rechtbank Rotterdam

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 januari 2011 beslist dat OPTA een bezwaarschrift van T-Mobile tegen een opgelegde boete ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. OPTA had het bezwaar van T-Mobile niet-ontvankelijk verklaard, omdat het telecombedrijf een dag te laat was met het indienen van de gronden ervan. T-Mobile is toen vervolgens in beroep gegaan bij de Rechtbank Rotterdam.

Uitspraak rechter
De rechter oordeelt dat T-Mobile, op grond van wat in de brief stond, er niet van had hoeven uitgaan dat de uiterste termijn voor het indienen van de gronden eindigde vóór de genoemde datum. T-Mobile had daarom haar bezwaar tijdig ingediend. Haar bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard volgens de rechtbank. Om die reden vernietigt de rechtbank het bestreden besluit van OPTA. OPTA gaat het bezwaar van T-Mobile daarom alsnog behandelen.