Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA wijst handhavingsverzoek NOVEC af in geschil met Alticom

NOVEC heeft OPTA een verzoek gedaan om handhavend op te treden. NOVEC is van mening dat Alticom op twee punten het geschilbesluit van 26 april 2010 over medegebruik van antenne-opstelpunten niet naleeft. In het betreffende geschilbesluit heeft OPTA vastgesteld wat de redelijke vergoeding voor medegebruik is die Alticom aan NOVEC in rekening mag brengen over het jaar 2009 en de berekeningsmethode voor volgende jaren.
In het handhavingsverzoek wordt het college verzocht om te oordelen over restitutie van vergoedingen en het voortbestaan van de overeenkomst uit 2009 tussen beide partijen. Het college oordeelt dat de veronderstelde overtredingen niet voortvloeien uit het geschilbesluit, maar uit de overeenkomst. Over het naleven van een overeenkomst tussen partijen oordeelt de burgerlijk rechter. Het college verklaart zich onbevoegd om te oordelen.
NOVEC heeft bij OPTA bezwaar aangetekend tegen het besluit.

 

 

Documenten

OPTA wijst handhavingsverzoek NOVEC af in geschil met Alticom (PDF - 464.58 KB)
 

Zie ook