Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

HOMIJ

Oplegging van een boete wegens overtreding van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb in samenhang met artikel 5:17 Awb. Geen medewerking verleend aan de gevorderde inzage. De toezichthoudende ambtenaren van de NMa zijn binnen de grenzen van hun bevoegdheden van de toepasselijke nationale regelgeving gebleven. Geen verplichting om doel bedrijfsbezoek nader te specificeren/ in detail aan te geven. Uitoefening dwang ter verkrijging van inzage in gegevens niet in strijd met artikel 6 EVRM. Gedragingen van de toezichthoudende ambtenaren van de NMa van na de vordering tot medewerking en de daaropvolgende weigering om aan die vordering te voldoen, doen, in de niet meewerkzaken, niet ter zake. Materiƫle verweren, die op dergelijke gedragingen zijn gebaseerd, kunnen derhalve niet afdoen aan de overtreding van artikel 5:20 Awb. Bedrijfsbezoek niet in strijd met artikel 8 EVRM. De Nederlandse wetgeving biedt voldoende waarborgen om misbruik van wettelijke bevoegdheden te voorkomen.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 3594 (PDF - 145.86 KB)
 

Meer in deze zaak