Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tot intrekken van diverse besluiten inzake de marktanalyse omroep

Het college van OPTA heeft op 5 maart 2009 besluiten genomen inzake de marktanalyse van de omroepmarkt. Op 18 augustus 2010 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven deze besluiten – en daarin opgelegde verplichtingen – vernietigd. Hiermee is de juridische grondslag van deze besluiten komen te vervallen. Het college trekt derhalve een aantal besluiten in.

 

 

Documenten

Besluit tot intrekken van diverse besluiten inzake de marktanalyse omroep (PDF - 139.43 KB)