Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets OPTA op nieuwe regels tarieftransparantie

24-08-2010

Naar aanleiding van het verbetertraject Tarieftransparantie, dat OPTA en het ministerie van EZ gezamenlijk hebben uitgevoerd, heeft EZ de Regeling Universele dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (Rude) gewijzigd. Met deze wijziging heeft EZ geregeld dat telecomaanbieders basale tariefinformatie actief onder de aandacht van de consument moeten brengen vóórdat deze een telefooncontract afsluit via de website van de aanbieder.

Aangezien OPTA deze regels gaat handhaven, heeft OPTA het ministerie geadviseerd in de vorm van een uitvoeringstoets. In de uitvoeringstoets heeft OPTA de wijziging van het Rude onderzocht en geconstateerd dat de wijziging uitvoerbaar en handhaafbaar is.