Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Rechter stelt TNT Post in gelijk in beroep posttarieven

05-08-2010

De Rechtbank Rotterdam heeft 1 juli 2010 uitspraak  gedaan in een beroep dat TNT Post had aangetekend tegen twee lasten onder dwangsom die OPTA het postbedrijf heeft opgelegd. OPTA heeft in juni en september 2009 TNT Post deze dwangsommen opgelegd voor het niet verstrekken van informatie over de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke postvervoerdiensten binnen de universele postdienst. OPTA is volgens de nieuwe Postwet verplicht deze tarieven vast te stellen om ervoor te zorgen dat de consument redelijke tarieven betaalt voor basispostdiensten (“universele postdienst”), zoals de prijs van de postzegel. Hoewel de voorzieningenrechter OPTA eerder in het gelijk stelde, oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat TNT Post reeds de benodigde informatie aan OPTA had verstrekt. Daarom heeft de rechter de twee lasten onder dwangsom vernietigd. Daarnaast oordeelt de rechter dat OPTA ten onrechte de tarieven nog niet heeft vastgesteld.

Eerdere voorlopige voorzieningen

OPTA en TNT Post zijn het sinds juni 2009 oneens wat betreft de aanlevering van informatie over de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke postvervoerdiensten binnen de universele postdienst. TNT Post is van mening dat OPTA de informatie die zij wettelijk mag opvragen voor deze taak reeds in haar bezit heeft, terwijl OPTA vindt dat zij meer informatie nodig heeft om de tarieven van de universele postdienst inhoudelijk te kunnen beoordelen. Daarom heeft OPTA TNT Post tot tweemaal toe een last onder dwangsom opgelegd om het postbedrijf te dwingen de benodigde informatie aan OPTA te overhandigen. Tegen beide lasten heeft TNT Post een voorlopige voorziening gevraagd bij de Rechtbank Rotterdam. De voorzieningenrechter heeft op 23 juli en 22 oktober 2009 uitspraak gedaan. In beide gevallen heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat TNT Post OPTA nog niet de volledige gegevens had opgeleverd. Nu heeft de rechter ook uitspraak gedaan in de bodemzaak over deze lasten onder dwangsom.

Overwegingen rechter

In uitspraak op het beroep heeft de Rechtbank Rotterdam de twee lasten onder dwangsom van OPTA vernietigd. De rechter stelt vast dat uit de wettelijke regeling niet direct volgt dat TNT Post een berekening van de daadwerkelijke kosten voor elk van de onderscheiden postvervoerdiensten zou moeten maken. Dit ziet de rechter bevestigd in de toelichting die de staatssecretaris van Economische Zaken hierover aan de Tweede Kamer heeft gegeven. Daarom oordeelt de rechter dat OPTA niet bevoegd was een last onder dwangsom op te leggen voor het niet verstrekken van deze informatie. De rechter vindt dat TNT Post al aan de wettelijke verplichting heeft voldaan door de totale kosten van de universele postdienst over te leggen en niet op het door OPTA gewenste gedetailleerde niveau van de afzonderlijke postvervoerdiensten. Op basis van deze informatie had OPTA de tarieven voor de universele postdienst voor het (overgangs)jaar 2010 daarom al per 1 oktober 2009 moeten vaststellen, aldus de rechter.