Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voornemen herziening uitgiftebeleid mobiele telefoonnummers 2010

OPTA is van plan het uitgiftebeleid voor mobiele telefoonnummers (06-nummers) te herzien en nodigt belanghebbenden uit op dit voornemen te reageren. OPTA beheert de voorraad mobiele telefoonnummers zodat deze efficiënt gebruikt worden. Uit OPTA’s Schaarsterapportage van 2009 blijkt dat mobiele nummers op korte termijn uitgeput dreigen te raken. Daarom wil OPTA het uitgiftebeleid voor mobiele telefoonnummers herzien.

OPTA overweegt mobiele telefoonnummers in blokken van 10.000 of 100.000 nummers te gaan toekennen. OPTA stapt dan van het beleid af om een aaneengesloten blok van een miljoen mobiele telefoonnummers beschikbaar te houden voor iedere nieuwe aanbieder. Daarmee komen 3,8 miljoen geblokkeerde nummers vrij voor uitgifte.

Daarnaast kunnen mobiele aanbieders die geen eigen netwerk hebben (zogeheten MVNO’s) rechtstreeks bij OPTA 06-nummers aanvragen. OPTA vraagt een reactie van belanghebbenden op deze beleidswijziging door middel van dit consultatiedocument. Zij hebben tot en met 3 september 2010 om te reageren.

Ook wordt het mogelijk om aan dienstaanbieders die geen eigen netwerk hebben mobiele nummers toe te kennen.
Met deze brief informeert OPTA belanghebbenden over de voorgenomen wijzigingen van het uitgiftebeleid voor mobiele telefoonnummers. Marktpartijen worden uitgenodigd uiterlijk 3 september 2010 hun zienswijze op deze wijziging in te dienen.

 

Documenten

Voornemen herziening uitgiftebeleid mobiele telefoonnummers 2010 (PDF - 104.34 KB)
 

Bijlagen

Consultatie uitgiftebeleid mobiele nummers 2010 (PDF - 283.18 KB) Dialogic rapport Efficiënt uitgiftebeleid mobiele nummers 11-05-2009 (PDF - 557.78 KB)