Kruimelpad

Reactie OPTA op de compliance rapportage van KPN (01-06-2010)

Op 2 juni 2009 heeft OPTA van KPN de 'Integrale rapportage over het Handvest OPTA en KPN, verbijzonderd naar prestatie-indicatoren' ontvangen.
In deze brief geeft het college van OPTA haar reactie op die rapportage. Het college is van oordeel dat KPN veel inspanningen heeft verricht waar het regelnaleving (compliance) betreft en dat zij breed in haar organisatie activiteiten ontplooit om de afspraken uit het Compliance Handvest na te leven. Het is daarom niet langer nodig om KPN te onderwerpen aan verscherpt toezicht. Dit betekent dat KPN onder het reguliere toezichtsregime valt, waar ook de overige marktpartijen onder vallen. Omdat het college van oordeel is dat KPN ten aanzien van een aantal elementen van een effectieve compliance organisatie nog verdere verbeteringen zou moeten doorvoeren is het nog niet gepast om zijn toezicht verder op afstand uit te oefenen.