Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit NOVEC - Alticom

NOVEC heeft OPTA gevraagd een beslissing te nemen in een geschil met Alticom. NOVEC exploiteert antenne-opstelpunten en stelt mastruimte ter beschikking aan derden en Alticom exploiteert betonnen mastvoeten waarvan er dertien dienen als basis voor de masten van NOVEC. Op 30 januari 2009 zijn de twee partijen een overeenkomst aangegaan. NOVEC vindt het tarief dat Alticom in rekening brengt voor de huur van ruimte ten behoeve van het opstellen van masten niet redelijk.

In het geschilbesluit stelt OPTA de redelijke vergoeding voor medegebruik vast die Alticom aan NOVEC in rekening mag brengen over het jaar 2009 alsmede de berekeningsmethodiek die moet worden toegepast voor de daarop volgende jaren.

Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Documenten

Geschilbesluit NOVEC - Alticom (PDF - 8.08 MB)