Kruimelpad

Concentratiemelding

Pon en NS willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

23-01-2020

Wat staat er in de melding?

Pon en NS willen samen een nieuwe onderneming starten om hun activiteiten op het gebied van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS) met elkaar te combineren. De bedrijven hebben in eerste instantie bij de Europese Commissie (EC) om toestemming gevraagd voor de joint venture. De ACM heeft de EC verzocht om deze voorgenomen transactie naar haar te verwijzen. Op 15 januari 2020 heeft de EC besloten om deze voorgenomen transactie naar de ACM te verwijzen. Daarna hebben de bedrijven op 17 januari 2020 bij de ACM om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Pon Netherlands B.V.: is een dochtermaatschappij van Pon Holdings B.V. Pon Holdings B.V. is de holding van de Pon groep, een bedrijf met meer dan 14,000 werknemers, wereldwijd actief in 34 landen op het gebied van mobiliteitsproducten, -diensten en -oplossingen en industriële oplossingen.
  • NS Groep N.V.: is een openbaar vervoerbedrijf met de basis in Nederland, en met een Nederlandse aandeelhouder: de Staat der Nederlanden. NS exploiteert diensten met betrekking tot openbaar treinvervoer en gerelateerde diensten zoals het aanbieden van deelfietsen (OV-fiets) met een specifieke focus op het faciliteren van vervoer van- en terug naar treinstations.
  • Hely biedt gebruikers van haar app toegang tot meerdere deelvervoersmodaliteiten van verschillende mobiliteitsaanbieders. Het aanbod van Hely omvat (elektrische) fietsen, cargofietsen en (elektrische) auto’s, die beschikbaar zijn op vaste fysieke locaties (‘hubs’.)
  • Next is ook actief op het gebied van deelvervoer-hubs. Zij stelt via hubs meerdere deelvervoersmodaliteiten ter beschikking aan ondernemingen, appartementencomplexen en woonwijken. Momenteel biedt Next onder andere (elektrische) fietsen, (elektrische) auto’s en (elektrische) cargofietsen aan.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355