Kruimelpad

Concentratiemelding

Peter Appel en Simon Loos willen fuseren (concentratiemelding)

01-12-2020

Peter Appel Logistics Holding B.V. en Simon Loos Logistiek B.V. willen fuseren. De bedrijven hebben op 26 november 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Peter Appel Logistics Holding B.V. houdt zich bezig als transportbedrijf gespecialiseerd in contractdistributie en netwerktransport en de daarmee samenhangende logistieke dienstverlening.
  • Simon Loos Logistiek B.V. houdt zich bezig als transport- en logistiekbedrijf dat activiteiten ontplooit op het gebied van winkeldistributie, Benelux-transport, drankenlogistiek en bulktransport.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355