Kruimelpad

Concentratiemelding

Parnassia wil Leo Kannerhuis overnemen (concentratiemelding)

22-06-2018

Wat staat er in de melding?

Parnassia Groep B.V. wil Stichting dr. Leo Kannerhuis overnemen. De bedrijven hebben op 21 juni 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parnassia Groep B.V. houdt zich bezig met het aanbieden van klinische en niet-klinische GGZ aan volwassenen, ouderen, jeugdigen en kinderen; verslavingszorg, forensische psychiatrie en woonbegeleiding.
  • Stichting dr. Leo Kannerhuis houdt zich bezig met het aanbieden van GGZ met als specialisatie het behandelen van jeugdigen en volwassenen met een autisme-spectrumstoornis.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant.

U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355