Kruimelpad

Parnassia Haaglanden wil de hoog intensieve zorgactiviteiten van Fivoor overnemen (concentratiemelding)

Parnassia Haaglanden wil de hoog intensieve zorgactiviteiten van Fivoor overnemen. De bedrijven hebben op 27 augustus 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parnassia Haaglanden B.V. is een onderdeel van Parnassia Groep (PG). PG is een reguliere aanbieder van GGZ en biedt zowel klinische als niet-klinische GGZ aan volwassenen, ouderen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast is PG vooral actief op het gebied van verslavingszorg, forensische psychiatrie en woonbegeleiding. PG telt tien zorgbedrijven die de zorg aan cliënten verlenen. De kernregio’s van PG zijn de regio’s Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Noord-Holland.
  • Fivoor B.V. is een joint venture tussen PG en Stichting Altrecht. De hoog intensieve zorgactiviteiten van Fivoor B.V. die PH wil overnemen zijn: Weerlanden (Behandelcentrum LVP - Licht Verstandelijke Beperking), Centrum Dubbele Problematiek (CDP), Duurzaam Verblijf Verslaafden (DW), Centrum Intensieve Behandeling (CIB), Top Referent Trauma Centrum poli CIB, Goudenregen resocialisatie CDP, alle te Den Haag.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355