Kruimelpad

Parcom wil M&P Invest (Yource) overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Parcom Capital Management B.V. (Parcom) wil M&P Invest N.V. (Yource)overnemen. De bedrijven hebben op 29 december 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parcom Capital Management B.V. (Parcom): is een vooraanstaande investeringsmaatschappij die door middel van investeringen actief is in mid-market private equity, voornamelijk in de Benelux.
  • M&P Invest N.V. (Yource): richt zich in het aanbieden van klantcontact-, uitzend- en detacheringsdiensten. Yource is met name actief in de Benelux.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355