Kruimelpad

Concentratiemelding

Parcom wil ESSC.com Europe en 247TubeStore overnemen (concentratiemelding)

07-03-2019

Wat staat er in de melding?

Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. wil ESSC.com Europe B.V. en 247TubeStore Holding B.V overnemen. De bedrijven hebben op 6 maart 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. houdt zich bezig met investeringen
  • ESSC.com Europe B.V. en 247TubeStore Holding B.V houden zich bezig met de levering van op maat gemaakte metalen componenten

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355