Kruimelpad

Concentratiemelding

Parcom Capital Management wil Meat Holdco overnemen (concentratiemelding)

23-10-2020

Parcom Capital Management B.V. wil via Parcom Fund VI C.V. zeggenschap verkrijgen over Meat Holdco B.V. tezamen met haar dochtermaatschappijen "Group of Butchers" . De bedrijven hebben op 21 oktober 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parcom Capital Management B.V.:  is een investeringsmaatschappij die door middel van investeringen actief is in mid-market private equity, voornamelijk in de Benelux.
  • Meat Holdco B.V. is middels haar dochtermaatschappijen Group of Butchers actief op het gebied van de productie en verkoop van vleeswaren en bewerkte vleesproducten aan retailers en groothandels in Nederland, Duitsland en in beperktere mate in België. Daarnaast exploiteert Group of Butchers een keten van tien slagerswinkels (waarvan zes in Nederland onder de naam "Hergo" en vier in Duitsland onder de naam "Gmyrek").

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355