Kruimelpad

Concentratiemelding

Parcom Buy-Out Fund V wil TAF overnemen (concentratiemelding)

28-12-2018

Wat staat er in de melding?

Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. wil TAF B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 24 december 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. is een investeringsmaatschappij;
  • TAF B.V. is aanbieder van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355