Kruimelpad

Parcom Buy-Out Fund V wil Marvesa Supply Chain Services overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. wil Marvesa Supply Chain Services B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 25 juli 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. is een investeringsmaatschappij die 20 juli jl. bij de ACM haar voornemen gemeld heeft om onder andere Newco Holding Noba B.V., actief in de productie en verkoop van diervoe(de)ringrediënten, over te nemen;
  • Marvesa Supply Chain Services B.V. levert bestanddelen (oliën en vetten) voor dierenmengvoeder en levert biomassa-producten voor de productie van energie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                      

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355