Kruimelpad

Concentratiemelding

Orpea wil September, Allerzorg, Diaphora Woonvoorzieningen en Diaphora Zorgverlening overnemen (concentratiemelding)

05-12-2018

Wat staat er in de melding?

Orpea wil September, Allerzorg, Stichting Diaphora Woonvoorzieningen en Stichting Diaphora Zorgverlening overnemen. De bedrijven hebben op 30 november 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Orpea biedt in Nederland onder de namen Woonzorgnet en Dagelijks Leven diensten aan. Woonzorgnet houdt zich bezig met het aanbieden van huishoudelijke en persoonlijke verzorging en verpleging van mensen met langdurige psychische problemen. Dagelijks Leven houdt zich bezig met het aanbieden van psychogeriatrische verpleeghuiszorg.
  • September houdt zich bezig met het aanbieden van psychogeriatrische verpleeghuiszorg.
  • Allerzorg houdt zich bezig met het aanbieden van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg en dermatologie, begeleiding, palliatieve en terminale zorg, huishoudelijke zorg en specialistische zorg.
  • Diaphora Zorgverlening houdt zich bezig met het leveren van woonzorg voor mensen met dementie.
  • Diaphora Woonvoorzieningen levert de woonzorgvoorzieningen voor deze mensen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355