Kruimelpad

OptiGroup wil uitsluitende zeggenschap over Moonen verkrijgen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

OptiGroup wil uitsluitende zeggenschap over Moonen verkrijgen. De bedrijven hebben op 19 juni 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • OptiGroup houdt zich bezig met de verkoop van grafisch papier, kantoorpapier en verpakkings-, hygiëne-, schoonmaak- en kantoorartikelen
  • Moonen houdt zich bezig met de distributie van verpakkingsoplossingen en de verkoop van kantoor-, hygiëne- en schoonmaakartikelen en catering- en horeca-artikelen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                     

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355