Kruimelpad

Opheffing vergunningsvoorschrift De Persgroep/Mecom (eindmededeling)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 30 augustus 2021 besloten dat zij instemt met het verzoek van DPG Media tot opheffing van voorschriften voor dagbladbezorging. Deze voorschriften waren een voorwaarde voor de goedkeuring in 2015 van de overname van Mecom door De Persgroep (nu beide DPG Media). Sinds 2015 zijn er twee ontwikkelingen geweest op basis waarvan de ACM concludeert dat de voorschriften niet langer nodig zijn. De dagbladsector is sterk veranderd en de twee overgebleven dagbladdistributeurs hebben overeenkomsten afgesloten die een betere bescherming bieden dan de voorschriften.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam