Kruimelpad

Oosterberg en Hoogland-Mennens willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Hardy Schmitz, Yello Netcom en DDS Netcom (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Oosterberg Holding B.V. en Hoogland-Mennens B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Hardy Schmitz GmbH, Yello Netcom GmbH en DDS Netcom AG. De bedrijven hebben op 8 februari 2021 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Oosterberg Holding B.V.: onderdeel van de Oosterberg groep die actief is als (i) groothandel in elektrotechnische artikelen, (ii) aanbieder van bijbehorende diensten en maatwerkoplossingen en (iii) aanbieder van gebouwintelligentie en logistiek;
  • Hoogland-Mennens B.V.: onderdeel van de internationale itsme groep die actief is (i) als distributeur van elektrotechnische artikelen voor industrie en machinebouw, (ii) als aanbieder van bijbehorende diensten als advies, ontwerp, uitvoering en training; (iii) als aanbieder van oplossingen op gebied van end of production line palletising, post print packaging automation, opwaarderen van gassen en van opwekking en distributie van aardwarmte;
  • Hardy Schmitz GmbH: in Nederland beperkt actief als aanbieder van elektrotechnische producten, -techniek en bijbehorende diensten;
  • Yello Netcom GmbH: buiten Nederland aanbieder van producten en diensten op gebied van netwerktechnologie;
  • DDS Netcom AG: buiten Nederland aanbieder van IT netwerken in industrie, productie en gebouwautomatisering.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355