Kruimelpad

Concentratiemelding

Ons Tweede Thuis wil de activiteiten van Nieuw Amstelrade overnemen (concentratiemelding)

07-02-2020

Wat staat er in de melding?

Stichting Ons Tweede Thuis wil de activiteiten van Nieuw Amstelrade overnemen. De bedrijven hebben op 3 februari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Ons Tweede Thuis biedt zorg en begeleiding aan voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme en mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de zorgkantoorregio’s Amstelland & de Meerlanden, Amsterdam en Kennemerland. Deze zorg bestaat uit ambulante ondersteuning, dagbesteding, arbeidsmatig werken, logeren, wonen, trainingen, therapie en diagnostiek.
  • Nieuw Amstelrade biedt zorg aan mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel in de zorgkantoorregio Amsterdam. Deze zorg omvat (intramuraal en extramuraal) wonen, dagbesteding, training en therapie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355