Kruimelpad

Concentratiemelding

Onex en Waterland willen zowel KidsFoundation als Partou overnemen (concentratiemelding)

06-06-2019

Wat staat er in de melding?

Onex Corporation en Waterland Private Equity Investments B.V. willen zowel KidsFoundation Holdings B.V. als Partou Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 29 mei 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Onex Corporation: Onex is een in Canada gevestigd bedrijf dat genoteerd staat aan de Toronto Stock Exchange en investeert in bedrijven via zijn investeringsplatforms.
  • Waterland Private Equity Investments B.V.: Waterland is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij. De investeringsstrategie van Waterland richt zich op vier beleggingsthema's: Vergrijzing, Outsourcing en Efficiëntie, Vrije tijd en Luxe en Duurzaamheid.
  • KidsFoundation Holdings B.V. (KFH):  KFH is een Nederlandse dienstverlener van kinderopvang gericht op kinderdagopvang en buitenschoolse opvang onder de merknamen Smallsteps, Zus en Zo, KITS, SKS Alles Kids, de Speelbrug, Kindercentrum.nl en Belle Fleur. KFH is op dit moment een 100% dochteronderneming van Onex.
  • Partou Holding B.V.: Partou is een Nederlandse aanbieder van kinderopvang. Partou biedt onder de naam Partou kinderdagopvang  en buitenschoolse opvang.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000