Kruimelpad

Omring, Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard willen fuseren (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard willen fuseren. De bedrijven hebben op 15 maart 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Stichting Omring houdt zich bezig met het aanbieden van thuiszorg, verpleeghuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, Wmo-gefinancierde dagactiviteiten en eerstelijnsverblijf in Noord-Holland;
  • Stichting Vrijwaard houdt zich bezig met verpleeghuiszorg, Wmo-gefinancierde dagactiviteiten en eerstelijnsverblijf in de gemeente Den Helder;
  • Stichting Hulp Thuis Vrijwaard houdt zich bezig met het leveren van het Wmo product 'schoonmaakondersteuning en signalering' in de gemeente Den Helder.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355