Kruimelpad

Omring en Vrijwaard vragen een vergunning aan voor fusie (concentratiemelding)

Wat staat er in het besluit?

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard willen fuseren. De bedrijven hebben opĀ 7 novemberĀ de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen fusie op 15 maart 2019 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 25 maart 2019. Op 16 augustus 2019 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze fusie. De reden van dit besluit is dat de fusie mogelijk een negatieve invloed heeft op de prijs, kwaliteit en innovatie van de zorgverlening in de regio. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 20 augustus 2019.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355