Kruimelpad

Concentratiemelding

Nuon Sales wil Delta Energie overnemen (concentratiemelding)

05-02-2019

Wat staat er in de melding?

N.V. Nuon Sales, behorend tot de Vattenfall Groep, wil Delta Energie B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 1 februari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • N.V. Nuon Sales:N.V. Nuon Sales: is actief op het gebied van verkoop van elektriciteit en gas. Verder ontplooit zij activiteiten op het gebied van de verkoop, installatie en het onderhoud van cv-ketels. De onderneming levert en exploiteert tevens laadpunten, laaddiensten en laadpassen voor elektrische auto’s.
  • Delta Energie B.V.: is actief op het gebied  van verkoop van elektriciteit en gas. Verder ontplooit de onderneming activiteiten op het vlak van installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355