Kruimelpad

Concentratiemelding

NPM Investments XXI wil een gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over AgroCare Beheer (concentratiemelding)

21-01-2020

NPM Investments XXI B.V. wil een gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over AgroCare Beheer B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 14 januari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • NPM Investments XXI B.V.: is een financiële holding, die zelf geen activiteiten verricht.
  • NPM Capital N.V.: is een private equity investeerder die deelnemingen houdt in uiteenlopende sectoren, zoals: de auto-industrie, de food sector (PicNic en HAK), de gezondheidszorg en industriële diensten. NPM Capital N.V. is een investeringsmaatschappij en oefent geen invloed uit op de dagelijkse activiteiten van haar deelnemingen.
  • AgroCare Beheer B.V.: is een glastuinbouwbedrijf waar jaarrond verschillende soorten tomaten worden geteeld in Nederland, Tunesië en Marokko. Verder heeft de AgroCare Groep deelnemingen in ondernemingen die actief zijn in de verticale productieketen in de glastuinbouw, zoals verpakking van groente en fruit, energieproductie in het Westland en software voor groente- en fruittelers.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355