Kruimelpad

Correspondentie

NPM Investments XXI mag gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over AgroCare Beheer (eindmededeling)

04-02-2020

Wat staat er in het besluit?

NPM Investments XXI B.V., een onderdeel van NPM Capital N.V., mag gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over AgroCare Beheer B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 30 januari 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • NPM Investments XXI B.V. is een financiële holding, die zelf geen activiteiten verricht.
  • NPM Capital N.V. is een private equity investeerder die deelnemingen houdt in uiteenlopende sectoren, zoals: de auto-industrie, de food sector (PicNic en HAK), de gezondheidszorg en industriële diensten. NPM Capital N.V. is een investeringsmaatschappij en oefent geen invloed uit op de dagelijkse activiteiten van haar deelnemingen.
  • AgroCare Beheer B.V. is een glastuinbouwbedrijf waar jaarrond verschillende soorten tomaten worden geteeld in Nederland, Tunesië en Marokko. Verder heeft de AgroCare Groep deelnemingen in ondernemingen die actief zijn in de verticale productieketen in de glastuinbouw, zoals verpakking van groente en fruit, energieproductie in het Westland en software voor groente- en fruittelers.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam