Kruimelpad

Concentratiemelding

NPM Investments IX wil de uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Zorgwerk (concentratiemelding)

07-11-2019

Wat staat er in de melding?

NPM Investments IX B.V. wil de uitsluitende zeggenschap verkrijgen over B.V. Zorgwerk. De bedrijven hebben op 31 oktober 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • NPM Investments IX B.V. verricht zelf geen activiteiten. NPM heeft uitsluitende zeggenschap over NPM Investments IX B.V. en is een private equity investeerder in uiteenlopende sectoren, zoals: de auto-industrie, de food-sector, industriële diensten en de gezondheidszorg (waaronder medisch specialistische zorg, ouderenzorg en niet-klinische GGZ-zorg).
  • Zorgwerk is een aanbieder van tijdelijke arbeidskrachten voor de zorg(uitzendbureau). Faveo Zorg is een 100% dochteronderneming van Zorgwerk en biedt Wmo-gefinancierde zorg.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355