Kruimelpad

Concentratiemelding

Nordic Capital wil Conscia (Vosko) overnemen (concentratiemelding)

07-03-2019

Wat staat er in de melding?

Nordic Capital IX Limited, een fonds van de Nordic Capital-groep (hierna: Nordic Capital), Conscia Holding A/S (hierna: Conscia), wil overnemen. De bedrijven hebben de ACM om toestemming gevraagd voor de overname. De bedrijven hebben op 1 maart 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Nordic Capital: is een investeringsmaatschappij;
  • Conscia: is een leverancier van IT-infrastructuuroplossingen, met name via haar dochter Vosko B.V.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355