Kruimelpad

Nieuw besluit Sanoma Learning krijgt onder voorwaarden vergunning voor overname Iddink Holding (eindmededeling)

Sanoma Learning B.V. krijgt ook na vervolgonderzoek onder voorwaarden een vergunning om Iddink Holding B.V. over te nemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 26 augustus 2021 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief te sturen aan de Rechtbank Rotterdam met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam