Kruimelpad

Nieuw besluit Sanoma Learning en Iddink Holding na vernietiging besluit door de rechtbank (concentratiemelding)

De ACM besloot op 28 augustus 2019 om een vergunning onder voorschriften te verlenen aan Sanoma Learning B.V. en Iddink Holding B.V. Sanoma Learning B.V. is onderdeel van de Sanoma-groep. Iddink Group is eigenaar van Magister, een digitaal platform dat door veel middelbare scholen wordt gebruikt. Sanoma Learning is eigenaar van uitgeverij Malmberg, een educatieve uitgever die papieren en digitale leermiddelen aanbiedt.

De rechtbank heeft in haar uitspraak op 4 maart 2021 bevestigd dat de voorschriften die verbonden zijn aan het besluit een adequaat middel zijn om de geconstateerde mededingingsproblemen op te lossen. De rechtbank heeft het besluit echter vernietigd omdat de ACM meer onderzoek had moeten doen naar de mogelijkheid en prikkel van Sanoma/Iddink om door middel van de bundeling van Magister (Iddink) met de leermiddelen van Malmberg (dochteronderneming van Sanoma) concurrenten af te schermen. De ACM zal hier aanvullend onderzoek naar doen en op basis daarvan een nieuw besluit nemen.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355