Kruimelpad

Correspondentie

NIBC, Rotterdam Port Fund en Fred Schouten Beheer mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding (eindmededeling)

14-06-2019

NIBC Co-Investments Holding B.V., Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. en Fred Schouten Beheer B.V. mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 13 juni 2019 besloten. Er blijft na de concentratie voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam