Kruimelpad

Nederlandse Gasunie, Energiebeheer Nederland en Havenbedrijf Rotterdam willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

N.V. Nederlandse Gasunie, Energiebeheer Nederland B.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V. willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 13 juli 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • N.V. Nederlandse Gasunie: het aanbieden van gereguleerde transportdiensten via het gastransportnet in Nederland en Duitsland, en het aanbieden van gerelateerde infrastructuurdiensten.
  • Energiebeheer Nederland B.V. voert het overheidsbeleid uit zoals opgenomen in de Mijnbouwet, waaronder het uitvoeren van taken die te maken hebben met het gasgebouw en andere taken in opdracht van de minister van Economische Zaken en Klimaat.
  • Havenbedrijf Rotterdam N.V is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse industriegebied.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture] en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355