Kruimelpad

Concentratiemelding

NCOI wil Onderwijs Groep Nederland (LOI) overnemen (concentratiemelding)

20-11-2019

Wat staat er in de melding?

NCOI Holding B.V. wil Onderwijs Groep Nederland B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 13 november 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • NCOI Holding B.V.: aanbieden via haar dochterondernemingen van erkend hoger beroepsonderwijs, erkend middelbaar beroepsonderwijs en niet-erkend cursorisch onderwijs; uitgifte van school- en studieboeken
  • Onderwijs Groep Nederland B.V.: aanbieden via haar dochterondernemingen (LOI) van erkend hoger beroepsonderwijs, erkend middelbaar beroepsonderwijs en niet-erkend cursorisch onderwijs.
     

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355